Хаику поезија (10)

Мислам на лето топлина во душава сонце изгрева. Мислам на зима белина распослана мраз во душава. Мислам на пролет враќање во краиштата мирис на цвеќе. Мислам на есен шаренило околу среќна природа.

Хаику поезија (4)

Силно светнал ден есен во краишта мои зграпчи го денот! Успешен биди борбата не ја губи ќе победиш пак! Насмевка стави украс најголем е таа смеј се секогаш! Не се предавај бестрашно чекори ти биди победник!

Хаику поезја (1)

Барајќи светло во црната тивка ноќ те најдов тебе. Те барав кога сонцето изгреваше и ноќ паѓаше. Се разбуди ден во еден голем копнеж ронејќи солзи.   http://en.wikipedia.org/wiki/Haiku