Злостороство и казна – Фјодор М. Достоевски

За книга на месец Јануари во 2018 година избрана е „Злосторство и казна“ која е воедно и лектира во средно образование, но е задолжителна литература за сите љубители на руски класици.  

Advertisements