Во центарот на космосот

Колку што солзите секави болат

Течејќи низ образи обагрени

Толку насмевката радува, угоре

Испратена кон бесконечноста

Черна, хармонично распослана

По космосот со центар во папокот

Се поврзуваме со врвцата на љубовта

Секави солзи секнаа за навек

Дур насмев продира без-рабен

Почнуваме да танцуваме врзани

Во центарот на светот

Сетне проткаја громови сабари

Создатели на новиот почеток

При крајот на минатото

Па велам сега и потоа

Едноставно,

НАСМЕВНИ СЕ! ЉУБОВ Е!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.