Конкурс за наградата „Даница Ручигај“

Друштвото‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬писатели‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬Македонија‭ ‬ распишува‭ ‬ ‭ ‬Конкурс‭ ‬ ‭ ‬за доделување на наградата „Даница Ручигај“ за најдобра поетска книга од жена- писател, член на ДПМ, објавена во периодот од мај 2018 до крај на октомври годинава. Книгите во еден примерок треба да се достават во просториите на ДПМ најдоцна до 10 ноември 2019 г., секој работен ден меѓу 9 и 12 часот, или по пошта, на адреса: ДПМ, ул. „Максим Горки“, бр.18, 1000 Скопје.

Изборот ќе го‭ ‬ ‭ ‬изврши‭ ‬ ‭ ‬писател-селектор,‭ ‬ ‭ ‬а‭ ‬ ‭ ‬ќе‭ ‬ ‭ ‬го‭ ‬ ‭ ‬потврди‭ ‬ претседателството‭ ‬ ‭ ‬на асоцијацијата.

Наградата се состои од плакета и ќе биде врачена на посебна свеченост‭ ‬ ‭ ‬во‭ ‬ ‭ ‬Друштвото‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬писатели‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬Македонија.‭ ‬ ‭ ‬Со‭ ‬ ‭ ‬оваа‭ ‬ ‭ ‬награда‭ ‬ ‭ ‬се поттикнува‭ ‬ ‭ ‬поетското‭ ‬ творештво‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬жените-писатели‭ ‬ ‭ ‬и‭ ‬ ‭ ‬се ‭ ‬возобновува споменот‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬македонска‭та ‬ ‭ ‬поетеса‭ ‬ ‭ ‬Даница‭ ‬ ‭ ‬Ручигај која трагично го загуби во скопскиот земјотрес на 29 годишна возраст.

Извор

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.