„Записите за Џозефина“ (70)

black_and_white_girl_by_lgkf310-d5eg3ft

Секој чекор добро ѝ беше одмерен,
секој чекор ја носеше поблиску
онаму каде што требаше,
онаму каде што припаѓаше.
Секој збор добро ѝ беше смислен,
секој збор го кажуваше
секој збор како што сакаше да ѝ го кажуваат.
Секој ден го почнуваше со позитивна мисла,
секој ден беше нов предизвик
за едно подобро утре
за едно прекрасно доживување.
Секоја ноќ ѝ се восхитуваше на тишината,
секоја ноќ заспиваше со мирна совест,
и тивко се молеше за најсаканите
и тивко знаеше да заплаче.
Секоја наликуваше на неа,
секоја се огледуваше на неа,
ама никоја не беше таа,
ама никоја не можеше да биде таа.
Секој понекогаш скришно ја погледнуваше
секој понекогаш посакуваше да ја допре,
ама таа му припаѓаше само нему,
ама таа не му припаѓаше никому.
Секоја ѕвезда потсетуваше на неа,
секоја ѕвезда една нејзина неисполнета желба,
а животот ѝ беше небо,
а животот ѝ беше роман.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.